Prológ k manifestu

alebo prečo píšem

Srdečne pozdravujem svoju rodinu, priateľov, známych ako aj všetky ľudské bytosti.

Toto je môj osobný a pravdepodobne najdôležitejší verejný prejav v mojom živote k súčasnej dobe. Nemám žiadne domnienky ani očakávania, že tomu bude každý rozumieť alebo s napísaným súhlasiť. Rovnako nie je mojím zámerom nikoho tým o niečom presviedčať. Ponúkam len možnosť na iný pohľad k niektorým aktuálnym témam a svetonázorom. Tieto slová sú venované všetkým duševným bytostiam, ktoré majú energiu a odvahu ísť tou náročnejšou, „menej vyšľapanou“ cestou. Prejavujem môj slobodný názor na to, čo sa deje a s veľkou pravdepodobnosťou bude diať, a aký je náš momentálny ZEITGEIST (duch doby) . Zároveň ponúkam možnosť prípravy na to, čo sa nezastaviteľne na nás rúti.

George Orwell

Sloboda je právo povedať aj to, čo iný počuť nechcú

George Orwell / 1903 – 1950
Albert Einstein

Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia.
Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.

Albert Einstein / 1879 – 1955
Arthur Schopenhauer

Každá PRAVDA prechádza 3 etapami:
- najprv sa ignoruje a je zosmiešňovaná
- neskoršie sa prudko proti nej bojuje
- a nakoniec je samozrejmá a akceptovaná

Arthur Schopenhauer / 1788 – 1860

Niečo o pravde, názoroch a mienkach:

Pravda je ako prameň vody. Vyteká pomaly, ale cestu na povrch a dole údolím si vždy nájde. Pravdu si neraz zamieňame s názormi/mienkami, uhlami pohľadu alebo polopravdami. To nielen znehodnocuje pojem pravdy, ale predstavuje niekedy aj hrozbu pre našu spoločenskú štruktúru, jej integritu ako aj pre prežitie ľudstva ako takého.

Názor na konkrétny predmet, dianie alebo situáciu môže byť pravdivý, pravda ale nie je názor. Samozrejme, názor môže byť vecný, a teda aj pravdivý. Pravda je však viac - existuje aj bez subjektívneho názoru pozorovateľa. Nezáleží teda ani na tom, či niekto niekedy zistí pravdu alebo nie.

Rôzne pohľady na pravdu

Môžeme sa vo veciach mýliť aj celý život, no pravdu ako takú to neovplyvní a nezmení (pretože fakty o nej sa nemenia). To, čo si ľudia myslia, že je pravda, ovplyvňuje to, ako ľudia myslia a konajú, ale vplyv na pravdu samotnú to nemá.

Kto má moc, vlastní zvyčajne v našej terajšej spoločenskej štruktúre aj právo na „názorovú pravdu“. Ako istý nemecký despota 20.storočia kedysi povedal, Ak poviete ľuďom dosť veľkú lož a budete ju neustále opakovať, uveria jej - (Adolf Hitler / 1889 – 1945). Alebo inak povedané: „Opakovaná lož sa stáva pravdou“. Polopravdy a lži sú tiež len žiadaným názorom „mocných“ na určitú vec alebo situáciu na presadenie ich agendy.

Dejiny píšu víťazi - (Winston Churchill / 1874 – 1965) ... musí to ale ostať pre našu spoločnosť „vytesané do kameňa“ naveky? Je našim bytostným právom si slobodne a bez ovplyvňovania „mocných“ tvoriť svoj vlastný uhol pohľadu, teda názor.

Žijeme v dobe, kde sa nezávislé, kritické myslenie stáva ofenzívnym

Keď ľudia hovoria, že existuje niekoľko „právd“ k jednej a tej istej otázke alebo pojmu, znamená to, že existuje niekoľko uhlov pohľadu a mienok. Ak niečo skúmame alebo pozorujeme, často sa ukáže, že žiadny uhol pohľadu nezodpovedá úplne pravdivým skutočnostiam. Len jeden uhol pohľadu, ergo názor, neraz znemožňuje vidieť celú pravdu.

Postrehol som dve črty u ľudí, ktorí sa miesto vyjadrenia svojich názorov, prejavia radšej mlčanlivosťou: PRE JEDNÝCH TO ZNAMENÁ VŠETKO (strach) a PRE DRUHÝCH TO NEZNAMENÁ NIČ (ľahostajnosť) (Peter Kuttner / 1975 – ???)

Mlčanie ľudí

Konšpiračná teória o pandémii

alebo kde bolo, tam bolo

Kedysi dávno pradávno, za siedmymi horami a siedmymi dolami,

Zrodila sa neuveriteľná „konšpiračná teória“:

Perzekúcia

Keby som vám presne pred rokom povedal...

 • že bude náhle vyhlásená „globálna pandémia“ s okamžitou platnosťou, podložená len jednou jedinou, behom 27 hodín odobrenou vedeckou štúdiou, vypracovanou výskumníkmi s do očí bijúcim konfliktom záujmov,
 • že počet „infikovaných“ bude stanovený za pomoci RT-PCR testu, ktorý nevie rozlíšiť medzi prebiehajúcimi a prekonanými infekciami, ba dokonca nie je ani schopný dokázať akékoľvek ochorenie, a zároveň má pomerne vysokú chybovosť pri počte testovaných génových sekvencií, ktorá nie je de-facto nikde a nikým zreteľne kontrolovaná,
 • že na základe toho bude vyhlásená celoštátna karanténa a nariadený núdzový stav, neustále predlžovaný, vrátane niekoľkých „mäkších“ a „tvrdších“ lockdownov,
 • že budú zavedené zákazy večerného a nočného vychádzania,
 • že budeme perzekuovaní a pokutovaní za nedodržiavanie aj tých najabsurdnejších nariadení a pravidiel ako napríklad (RORRúško/Odstup/Ruky), teda nenosenie žiadneho alebo dokonca len nesprávneho/nevhodného prekrytia častí tváre či nedodržiavanie „toho správneho odstupu medzi sebou“ (social distancing) na svojvoľne vládou určených lokalitách...
Sterilné objatie

Keby som vám presne pred rokom povedal..

 • že budeme opakovane praktizovať nevyhnutné ohniskové, ba dokonca celoplošné „screeningy“ a testy za pomoci nepríjemných výterových tyčinkových aplikátorov hlboko do nosohltana, stáť pritom v dlhých, niekedy až hodiny trvajúcich radách pri každom počasí,
 • že budeme následne chodiť navôkol ako označená, domestifikovaná zver s farebnými papierikmi ( negatívny test ) s nutnosťou preukazovania sa voči polícii, sbs-károm a iným kontrolným orgánom,
 • že budeme obmedzení v našich základných ľudských právach, vrátane voľného pohybu...

Keby som vám presne pred rokom povedal...

 • že si budeme neustále prekrývať naše tváre maskami, rúškami, respirátormi a tieto niektorí z nás budú považovať dokonca aj za módny doplnok k oblečeniu, a že sa stanú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života,
 • že si budeme pravidelne „umývať“/dezinfikovať naše ruky s rôznymi chemickými (z časti aj agresívnymi a nevhodnými) prostriedkami pred vstupom do obchodov, úradov, reštaurácií a iných zariadení,
 • že si prestaneme kvôli tomu podávať ruky, objímať sa, a strácať tým sociálny kontakt s našimi rodinami, priateľmi a blízkymi...
Maskot

Keby som vám presne pred rokom povedal...

 • že budú takmer všetky obchody, športové a kultúrne strediská, reštaurácie, kostoly a rôzne rekreačné zariadenia čiastočne alebo úplne zatvorené,
 • v potravinách vyhradené nákupné časy len pre seniorov,
 • že v supermarketoch bude zakázaný predaj akéhokoľvek tovaru nepotravinového charakteru a v regáloch prelepený lepiacou páskou s varovným označením,
 • že budú počas celoštátnej karantény behom pár hodín vykúpené artikle ako toaletný papier, cestoviny, ryža a podaktorí sa dokonca o ne pobijú,
 • že v reštauráciách budeme môcť, i napriek zimnému, chladnému počasiu, konzumovať jedlo iba vo vyhradených vonkajších priestoroch a na terasách,
 • že bohoslužby v kostoloch budú vysielané iba formou „streamingu“ cez online platformy,
 • že všetky dlhoplánované obrady a svadby budú zrušené a pod výstrahou vysokých pokút zakázané,
 • že sa krematória pod návalom „mŕtvych“ stanú preťažené a telá budú skladovať v mobilných chladiarenských zariadeniach,
 • že si nebudeme môcť na „dušičky“ uctievať pamiatku „zosnulých“...
Globalistická technokracia

Keby som vám presne pred rokom povedal...

 • že sa budeme navzájom kontrolovať a sliediť, či dodržujeme všetky, vládou nariadené pokyny či pravidlá, a následne „nezodpovedných“, „neprispôsobivých“ a „nesolidárnych“ udávať patričným inštitúciám (denunciácia),
 • že sa začnú nevídaným spôsobom potláčať naše základné práva na slobodný prejav formou mazania našich názorov a príspevkov na internete a diverzných sociálnych sieťach,
 • že sa sprevádzkuje elektronické trasovanie pohybu ľudí (e-karanténa) za pomoci sledovania našich mobilných telefónov,
 • že sa spustí globálna vakcinačná/očkovacia stratégia, a s ňou sa zavedie vakcinačný preukaz (COVID PAS) umožňujúci alebo odopierajúci určité činnosti ako cestovanie, návštevy športových a kultúrnych stredísk, niektorých obchodov, reštaurácií, rekreačných zariadení či používanie rôznych verejných dopravných prostriedkov
 • že sa vo svete udejú masové, čiastočne spontánne demonštrácie občanov niekedy až do miliónových počtov (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, atď.),
 • že sa uskutočnia celosvetovo diverzné, príležitostne aj zinscenované, teroristické útoky a atentáty, a tým v rôznych krajinách spustia násilné a kruté rasové konflikty a nepokoje, sprevádzané neraz početnými rabovačkami (USA, Francúzsko, Veľká Británia, atď.)...
1984 v roku 2021

Keby som vám presne pred rokom povedal...

 • že náš zdravotnícky systém bude zápasiť s katastrofálnym náporom „chorých“ a stáť takmer pred svojim kolapsom,
 • že pozastavíme všetky (okrem akútnych) neodkladné, i keď pre daných pacientov dôležité a nevyhnuté operácie a reprofilujeme voľné nemocničné lôžka,
 • že našich pacientov budeme musieť prevážať na hospitalizáciu do susedných krajín (nedostatok lôžok),
 • že naši zdravotníci budú čeliť rozhodnutiam komu pri napojení na pľúcnu ventiláciu zachrániť život a koho „obetovať“,
 • že budeme príkazmi povolávať zdravotnícky personál do služieb a prosiť susedné krajiny o ich výpomoc,

A keby som vám povedal, že sa ľudia budú „NEDOČKAVO PREDBIEHAŤ“, len aby boli čo najskôr zaočkovaní diverznými experimentálnymi vakcínami, ktoré nezaručujú plnú „imunitnú ochranu“, a ktorých podanie sprevádzajú rôzne, čiastočne vážne vedľajšie účinky...

Keby som vám toto všetko pred rokom povedal, UVERILI BY STE MI TO?

Maska ako kontrola

Pre niektorých z nás na zamyslenie sa:

„ŠTOKHOLMSKÝ SYNDRÓM“

PÁCHATEĽ = VLÁDA / ELITA
RUKOJEMNÍK = OBČAN / ĽUD

„Štokholmský syndróm“ je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemník začína vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľovi. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tento pocit považujú odborníci za iracionálny, pretože na rukojemníka počas takejto situácie veľmi vplýva miera nebezpečenstva a strachu. Rukojemník si vysvetľuje nedostatok zneužitia zo strany páchateľa ako prejav láskavosti a prejaví k páchateľovi sympatie a pochopenie pre jeho počínanie.

„MORÁLKA znamená konať, čo cítiš ako správne... bez ohľadu na to, čo ti je prikazované,
a
POSLUŠNOSŤ znamená urobiť to, čo je prikazované... bez ohľadu na to, či to cítiš ako správne“

Desať stratégií manipulácie

alebo ako ovládať „svoje ovečky“

Gaius Julius Caesar

Rozdeľuj a panuj / Divide et impera (latinsky)

Gaius Julius Caesar / 100 pred Kr. – 44 pred Kr.
Noam Chomsky

Väčšina bežnej populácie nechápe, čo sa v skutočnosti deje.
A ona tomu ani nerozumie, že to nechápe.

Noam Chomsky / 1928 –

Americký lingvista, filozof a kognitívny vedec Noam Avram Chomsky, ktorý je považovaný za „otca“ modernej jazykovedy a vedúcu osobnosť analytickej filozofie, vypracoval počas svojej kariéry zoznam desiatich najbežnejších a najúčinnejších stratégií, ku ktorým sa uchýlili "elity" s cieľom sofistikovanej manipulácie bežného obyvateľstva. Na ukážke rôznych príkladov a opisov aktuálneho diania v čase „pandémii“ by som vám rád tieto taktiky priblížil:

 1. STRATÉGIA: ODVÁDZAJ POZORNOSŤ VEREJNOSTI

  • vytvor „krízu vlády“ aby sa venovala odlišnej, menej podstatnej téme
  • postaraj sa o to, aby bola neustále zahltená neporozumiteľnými štatistikami o priebehu „pandémie“
  • zabezpeč dostatočne nezmyselné opatrenia a reštrikcie, aby mala o čom debatovať
 2. STRATÉGIA: VYTVOR ĽUDOM PROBLÉM, NÁSLEDNE PONÚKNI RIEŠENIA

  • vymysli si „agresívny, smrteľný vírus“ aby si mohol obyvateľstvo neprestajne testovať
  • vykonštruuj bájku o „neporaziteľnom víruse“, nato ponúkni „vakcínu“ ako spásu
  • „zatvor“ krajinu, aby si ju napokon „očkovaným“ mohol opäť „otvoriť“
 3. STRATÉGIA: POUŽI POSTUPNÚ TAKTIKU - „SALÁMOVÚ“

  • zaisti, aby si ľudia postupne zvykali na „pridusenie“ -> Nech nosia najprv jednu šatku alebo rúško ako odporúčanie, potom im to daj príkazom, následne ich prinúť nosiť dve, a nakoniec k tomu pridaj ešte aj respirátor
  • vymysli ustavične nové, ešte agresívnejšie pseudo „mutácie vírusu“, tým môžeš postupne pritvrdzovať celú škálu obmedzení
  • najprv sprav ľudu len „ponuku“ na možné, „dobrovoľné“ očkovanie, postupom času to premeň na povinné cez „zadné dvierka“ (chceš cestovať? = len s COVID PAS-om)
  • očkuj spočiatku len chorých a tých „najzraniteľnejších“, postupne to dotiahni až k predpísanej vakcinácii zdravých detí
 4. STRATÉGIA: ZÍSKAJ SÚHLAS VEREJNOSTI PRI NUTNÝCH ÚSTUPKOCH

  • presvedč ľudí o nutnosti „lockdownov“, s cieľom poraziť v dohľadnej dobe „neviditeľného nepriateľa“
  • informuj masy o nevyhnutnosti dodržiavania opatrení a ukáž im, že len tak je možné dosiahnuť „svetlo na konci tunela“ = „návrat do normálu“
  • získaj si súhlas u ľudí, že „trpenie“ ekonomiky teraz, počas „vojny s vírusom“ je neodkladné aby sme mohli potom o to „silnejšie“ vzrásť a mať sa spoločne ešte lepšie. Silne propaguj ekonomický rast po „pandémii“
 5. STRATÉGIA: ZAOBCHÁDZAJ S ĽUĎMI AKO S DEŤMI

  • vysvetľuj občanom na vlastnom príklade ako sa majú správne podávať/nepodávať ruky, nosiť rúška a dodržiavať odstupy a neustále im to verejne propaguj a opakuj
  • použi v čase „pandémie“ jednoduché „poučné“ videá, prezentácie, piktogramy, slogany a výroky o „víruse“ a „vakcínach“ pri komunikácii s verejnosťou
  • využi pri tvojej „vírusovej“ a „očkovacej“ kampani rôzne dôveryhodné celebrity zo sveta športu a kultúry, ich „tváre“ sú presvedčivé a rétorika dostatočne jednoduchá
 6. STRATÉGIA: PODPOR V ĽUĎOCH EMÓCIE MIESTO REFLEXIÍ

  • prezentuj ustavične cez všetky dostupné masmediálne kanály rôzne nešťastia a osudy rôznych ľudí z dôvodu „vírusu“ ako napr. plačúce babky v DSS-kách, nešťastné a vyčerpané sestričky v nemocniciach, smutné deti túžiace opäť po prezenčnej výučbe v školách, atď.
  • nezabudni pritom zobrazovať v médiách pravidelne truhly a rakvy, cintoríny, krematória a „po kyslíku lapajúcich“ pacientov v nemocniciach
 7. STRATÉGIA: UDRŽUJ VEREJNOSŤ V IGNORÁCII A PRIEMERNOSTI

  • bombarduj občanov s mätúcimi štatistikami o vývoji „pandémie“. Dávaj pravidelne mediálny priestor diverzným „odborníkom“, ktorým ľud nebude rozumieť, lebo je tak či onak len „priemerne“ vzdelaný
  • maj pod kontrolou akékoľvek alternatívne alebo iné ako „mainstreamové“ edukačné materiály. Ľud sa má vzdelávať v otázkach „vírusu“ a „vakcín“ len z tvojich schválených „oficiálnych“ zdrojov
  • nech ťa ani nenapadne hovoriť ľuďom, alebo im podsúvať v akejkoľvek forme informácie, že ich vedome zavádzaš podlými metódami. Plebs má ostať v čase „pandemickej krízy“ nevedomý
 8. STRATÉGIA: PRESVEDČ MASY O ICH SPOKOJNOSTI S PRIEMERNOSŤOU

  • „Sladká nevedomosť“ – ľudia nech sú spokojní s tým, že si na „čele krajiny“ zvolili tých najschopnejších lídrov a manažérov „pandémie“. Ty si ten vzdelaný profesionál, oni sú len prostý ľud, ktorý potrebuje byť usmerňovaný „kastou intelektuálov“
  • patrične onálepkuj nekonformných „konšpirátorov“ a jedincov s „vlastným, kritickým videním“. Verejne ich zdiskredituj, aby plebs vedel a videl, že „vedieť príliš veľa“ je kontraproduktívne pri „boji s vírusom“
 9. STRATÉGIA: POSILNI V ĽUĎOCH SEBAOBVIŇOVANIE SA

  • ideálne bude, keď budeš vždy verejnosti opakovať, že to kvôli nezodpovednému a nesolidárnemu chovaniu a nedodržiavaniu príkazov a odporúčaní ako aj kritike počas „pandémie“ sme sa dostali do takéhoto, nezvládnuteľného stavu s „katastrofálnymi“ štatistikami. Ľudia sa tak začnú sami medzi sebou hádať a obviňovať sa navzájom
 10. STRATÉGIA: DAJ ĽUDOM NAJAVO, ŽE ICH POZNÁŠ LEPŠIE AKO ONI SAMI SEBA

  • ty ako „líder“ a „odborník“ vieš predsa najlepšie, ďaleko lepšie ako občania, ako si chrániť zdravie, „posilniť“ imunitu a brániť sa „útočiacemu, smrteľnému vírusu“
  • daj ľuďom vedieť, že len TY ako „vediaca elita“ vieš, že jedinou cestou „k slobode“ a návratu „do normálu“ je ich úspešná a celoplošná „vakcinácia“

Mnoho ľudí si možno praje, aby tento „vírus“ a „pandémia“ boli niečím, čím nie sú, a to: skutočnou hrozbou, ktorou by mohli ospravedlniť svoje traumy a počínania voči sebe, svojim deťom a blízkym. Väčšina tejto časti populácie by radšej žila ďalej s takým klamstvom, než aby si priznala, že bola zmanipulovaná na epochálnej úrovni .

Ukončenie sveta ako ho poznáme

alebo záver najväčšej ilúzie v dejinách ľudstva

Minulý (2020), ako aj tento rok (2021) zmenia skutočne všetko. Naše životy začínajú byť úplne iné. Všetko je nejako iné. Ľudia sa začínajú báť a cítia čoraz väčšiu neistotu. Ľudia si čoraz viac ubližujú. Ľudia sú, a budú bez práce. Ľudia prichádzajú o biznis. Svet sa proste zásadne začal meniť.

Za tisíce rokov bola populácia ľudí na tejto planéte tak enormným spôsobom indoktrinovaná a degenerovaná, že jej posun a vývoj ďalej je, a bude možný len skrz silnú katarziu, ktorej symptómy sa budú manifestovať formou utrápenia, bolestí a žiaľu. Je to asi jediná forma ako sa môžu ľudia niečo naučiť a vyvinúť sa v spirituálne/duševné bytosti.

Novodobý otrok

Vedieme životy v úplnom odpojení od prírody a celku, mnohí z nás vnímajú len svoje malé bublinky vlastných životov a blízkeho okolia a tam často náš EQ (emocionálny kvocient) a empatie aj končia. Žijeme vo svete, ktorý nás vychováva k pohodlnosti, drezíruje k okamžitému uspokojeniu „našich“ potrieb a neustálemu rozptýleniu (odvádzaniu pozornosti).

Sú dni, kedy sa rozhliadnem okolo seba a pýtam sa, čo sa stane s nami a so všetkými tými ľuďmi navôkol. Tými, ktorí veria všetkému, čo sa im prezentuje v správach MSM (MainStreamové Médiá), ktorí ustavične veria, že politické voľby niečo zmenia alebo že potrebujú očkovať seba a/alebo svoje deti. Možno nejeden z nás spoznáva v sebareflexii obdobné programy a vzorce v sebe. Pozorujem, ako sme boli odchovaní a naučení sa v tomto svete správať ku sebe, blížnym, svojmu okoliu a prírode.

Boli sme úplne vykorenení, žijeme doposiaľ zväčša syntetický život v rozpore s prírodou, prírodnými zákonmi a v klamstve takmer každý jeden deň nášho života. Po tisíce rokov sme žili v najväčšej lži, akú táto planéta kedy zažila. Sme nevoľníkmi v neviditeľnom väzení. Slučka okolo našich krkov sa stále rýchlejšie sťahuje. Celosvetovo zažívame v priamom prenose posledné stonania „starého matrixu“. Ľudia sa nebudú stačiť diviť, keď sa tento diabolský systém rozpadne na kúsky.

A tento systém sa nenávratne zrúti a zanikne.

Pretože to, čo je postavené na takýchto zločinoch a klamstvách, nie je životaschopné. K tomuto stavu prispieva aj naše (mňa nevynímajúc) doposiaľ z časti povrchné, egocentrické, amorálne, bezduché a dekadentné správanie sa k sebe a nášmu okoliu. Naše duše trpia vážnym ochorením. Tento svet bol zničený našim bezohľadným materializmom a konzumerizmom do takej miery, ako si väčšina z nás ani len nedokáže predstaviť. Keďže sme iný „svet“ a systém doposiaľ nepoznali... zatiaľ...

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Pravda už čoskoro a nezastaviteľne vyjde na povrch. Takmer všetko okolo nás je lož a podvod na monumentálnej úrovni. Prekrútené dejiny ľudstva, falošné zdravotníctvo, prevrátené stravovacie návyky a umelé/otrávené (p)otraviny, chybný politický systém, manipulatívne náboženstvá, nesprávny finančný a edukačný systém, zastaraná a neefektívna energetika, skorumpovaný justičný a právny systém atď. Je to ako v krajine krivých zrkadiel. Mnohí tieto preludy považujú za jedinú možnú skutočnosť a žijú si v nej i naďalej ako námesační, „praví UKÁŽKOVÍ OBČANIA“. Nádherne vystihnuté formou karikatúry, napríklad v prvej polovičke deja hollywoodskej drámy „The Truman Show“.

Problém ale nie je v tom, že ľudia nemajú prístup k informáciám, problémom je ich chýbajúce uvedomenie/vedomie. A pravda o čom to tu všetko je, čím si práve prechádzame, bude pre mnoho ľudí veľmi, ...veľmi bolestivá a nebude všetkými bytosťami stráviteľná. Sme možno na prahu najkritickejšej situácie existencie ľudstva.

Veľké masové vymieranie včiel

alebo predzvesť kolapsu nášho ekosystému

Včelie úle

V jednej scéne filmu „Blade Runner 2049“ sa odohráva situácia, v ktorej hrdina, replikant (synteticky vyrobený a geneticky modifikovaný humanoid), agent „Joe“ alias „K“, hraný americkým hercom Ryanom Goslingom, narazí na pre neho trochu neočakávanú a prekvapivú skupinu včelích úľov. Dej sa odohráva v americkom meste Las Vegas v neďalekej budúcnosti, ktoré bolo zničené radiáciou (dôvody žiarenia nie sú známe) a panoráma je „zaliata“ v nádhernej žiare oranžovo-žltých odtieňov. Agent „Joe“, vnímajúc jemné bzučanie v pozadí, sa pomaly priblíži k niečomu vyzerajúc (len pre diváka) ako včelie úle. Na chvíľu vloží svoju ruku do jedného z nich a následne ju opatrne vytiahne, aby s údivom zistil, že je celá pokrytá včelami. To je ale zrejmé len divákovi, ktorý rozpoznáva zvuk a vzhľad tohto hmyzu. Agent „Joe“, na rozdiel od diváka, totiž ešte predtým nikdy nevidel živé, skutočné včely.

Posolstvo tejto scény možno nie je na prvý pohľad až tak zrejmé, keďže je subtílne zakomponované do futuristického, dystopického žánru hollywoodskej kinematografie. Jeden z hlavných námetov filmu sú ale napokon aj témy ako reprodukcia, rozmnožovanie sa, plodnosť a to, čo znamená mať potomstvo. „Je to zázrak“, ako vystihne jedna z vedľajších postáv filmu, charakterizujúc tajomstvo samotného stvorenia (počatia) života.

Vo fiktívnej snímke „Blade Runner 2049“ sa v minulosti odohrala kataklizmatická udalosť, v ktorej pozemský ekosystém niekedy okolo roku 2020 skolaboval. V úvode filmu je pri prelete protagonistu nad krajinou vidieť ohromujúcu scenériu „posiatu“ nespočetnými poľnohospodárskymi podnikmi a skleníkmi, v ktorých sa pestujú syntetické a geneticky modifikované plodiny a proteínový hmyz. Táto dejová línia ekologického kolapsu, spôsobená vyčerpaním zdrojov pôdy a následne potravy je jedným z dôvodov, prečo má scéna so včelami, objavujúcimi sa v rádioaktívnom, vyľudnenom a opustenom meste „Las Vegas“ taký silný význam: VČELY A ICH PREŽITIE SA ROVNÁ AJ PREŽITIU ĽUDSTVA. Iba na tomto mieste, v zakázaných a vyľudnených zónach predmestia rastú a kvitnú u ex agenta „Deckarda“ (stelesneného americkým hercom Harrison Fordom) v jeho „hydroponickej záhrade“ skutočné prírodné rastliny a kvety. Je zrejmé, akým metaforickým opisom chcel autor a režisér filmu poukázať na náš súčasný stav a zdeliť svoje posolstvo.

Vymieranie včiel

Veľký úhyn včelstva sa registruje už aj na Slovensku, v okrese Galanta mali napr. včelári v roku 2019 až 90-percentné straty. Podľa včelárov je úhyn každým rokom rozsiahlejší pričom sa jednotlivé lokality už opakujú. Úhyn zaznamenávajú rovnako aj chovatelia po celom svete. Tento kritický stav má pôvod najmä v jednodruhovom pestovaní plodín (monokultúry) a používaní pesticídov. K vymieraniu včiel dochádza práve v lokalitách, kde dochádza k najväčším poklesom biodiverzity ako aj najväčším zásahom človeka do prirodzených biotopov. V Nemecku sa preto nedávno uskutočnila štúdia, ktorá preukázala pozoruhodný pokles včiel a iného hmyzu až o 82%, a to práve v súvislosti s používaním pesticídov a iných podporných chemických látok na rast kultivovaných, agrárnych rastlín a plodín. Nemalou časťou natom participuje aj rastúce znečisťovanie pôdy, ovzdušia a likvidácia prírodného mikrobiómu. Kľúčový výraz: „INSEKTAGEDON“

Bez včiel a ich zhromažďovania nektáru bude opeľovanie rastlín a plodín a s ním ich reprodukčný cyklus a život napokon kolabovať, čím sa preruší neustály kolobeh, na ktorom sme aj my ľudia a naša potrava z veľkej časti tak závislí. Ak by príroda prišla o včelstvo, predstavovalo by to globálnu katastrofu s dôsledkami celosvetového rozmeru.

Sci-Fi film „Blade Runner 2049“ hovorí vlastne v retrospektíve aj o našej súčasnosti, a to formou fiktívnej vízie budúcnosti založenej na už aktuálne dostupných empirických a vedeckých poznatkoch. Avšak práve súčasné vedecké odvetia sa radšej venujú a uprednostňujú ďalší výskum a vývoj čo najefektívnejších pesticídov a najproduktívnejších, geneticky modifikovaných rastlín a plodín. Vedci sú v tomto segmente financovaní rôznymi nadnárodnými, farmaceuticko-chemickými spoločnosťami a konglomerátmi, ktorým je srdečne ľahostajné, či sa ich výdobytkami vedy a na ich základe masovo vyrábanými produktami, zničia celé ekosystémy a tým aj včely. Sotva je predstaviteľné, aby tieto globálne korporácie poskytli prostriedky na výskum toho, aký dopad bude mať toto „masové zabíjanie“ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Bez ďalšieho výskumu a najmä konania v tomto smere skončíme MY ĽUDIA čoskoro na časoosi dejín rovnako ako nejeden replikant z filmu „Blade Runner 2049“...a to tým, že budeme poslaný „DO DÔCHODKU“ = NA ELIMINÁCIU!

Vymieranie včiel

Hoax „korona vírus“ (SARS-CoV-2 / COVID-19)

alebo najväčšia rozprávková bájka v dejinách ľudstva

Nebezpečný „Korona vírus“ (SARS-CoV-2 / COVID-19) a jeho pridružené „mutácie“ neexistujú a existovať ani nebudú. Prežívame najväčšiu dezinformačnú, propagandistickú kampaň korporátnych médií a politického esteblišmentu v modernej histórií ľudstva.

René Descartes

Pochybovanie je počiatkom múdrosti (pozn. autora: Sophia)

René Descartes / 1596 – 1650
Adolf Hitler

Ak poviete ľuďom dosť veľkú lož a budete ju neustále opakovať, uveria jej

Adolf Hitler / 1889 – 1945

Hlavné symptómy deklarované pri „ochorení“ Covid-19:

 1. Únava / horúčka / kašeľ
 2. Bolesť hlavy a/alebo hrdla
 3. Strata čuchu a/alebo chuti
 4. Bolesť alebo tlak na hrudi
 5. Sťažené dýchanie, ojedinele respiračné poruchy vedúce až k nutnosti pľúcnej ventilácie

Dôsledky dlhodobého nosenia rúšok / respirátorov:

 1. Hypoxemia (znížená hladina kyslíku v krvnom obehu). Spôsobuje bolesti hlavy, nepokoj, závrate, zrýchlené a ťažké dýchanie, bolesti a tlak na hrudi, vysoký krvný tlak, zmätok, lapanie po dychu.
 2. Hypercapnia (stav abnormálne zvýšenej hladiny oxidu uhličitého (CO2) v krvi). Príznakmi sú častá únava, sčervenanie pokožky, bolesti hlavy, závrate, zrýchlené a ťažké dýchanie, dýchavičnosť, zvýšený krvný tlak, neschopnosť sústrediť sa alebo jasne myslieť.
 3. Zvýšená tvorba bakteriálnych mikrokolónií a s tým spojenými infekciami (po opakovanom čase chronické) na pokožke tvári ako aj v ústnej a nosovej dutine, najmä v oblasti čuchového epitelu (olfactory epithelium) a horných dýchacích ciest. Signifikantý rozdiel/nárast je laboratórne merateľný už po 4- až 6-hodinovým nepretržitým nosením rúška. Nárast tvorby kolónií sa akceleruje nedostatočnou alebo žiadnou dezinfekciou alebo absenciou pravidelnej výmeny rúška / respirátora. Spôsobujú všetky bežné a v populácii známe príznaky prechladnutia, chrípky ako už vyššie uvedené.
 4. Anosmia / Hyposmia (strata čuchu, tým spojená a čiastočná zmena alebo strata chute). Príčiny sú spôsobené okrem iného infekciami dutín via bakteriálne mikrokolónie alebo zlá kvalita ovzdušia.

Faktory zosilňujúce vyššie uvedené symptómy: STRACH / POCIT NEISTOTY / STRES / OBAVY Z BUDÚCNOSTI / DEPRESIE / POŽÍVANIE ALKOHOLU, MEDIKAMENTOV, SEDATÍV A INÝCH OMAMNÝCH LÁTOK, atď.

Kvalita našej imunity, teda celková úroveň stability a harmónie organizmu dlhodobo klesá. Opakované potláčanie symptómov už aj pri bežných prechladnutiach a oslabeniach organizmu vedú k vzniku tzv. skrytých patógenov (TČM), veľmi ťažko odhaliteľných západnými diagnostickými metódami, čakajúcimi v hlbších vrstvách tela na svoju príležitosť. Predtým „zdravý človek“ - pacient tak po prekonaní tohto „ochorenia“ častokrát bojuje pod vplyvom vyššie uvedených faktorov s neodznievajúcimi, niekedy až mesiacmi pretrvávajúcimi symptómami (post-covidový syndróm). K tomu si naďalej oslabuje imunitný systém opätovným nosením rúšok/respirátorov.

RT-PCR test

RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) testovanie bolo vyvinuté biochemikom Kary Mullis už v roku 1983. Desiatky rokov sa vo svete vedcami používa toto polymerázové reťazové analyzovanie na základe počtu zdvojnásobovania RNA/DNA cyklov reakcií (falošná pozitivita nad ca. 35 cyklov). Pri PCR teste je nepodstatné o aký typ patogénnu, „vírusu“ alebo inej biologickej vzorky obsahujúcu RNA časti sa jedná, lebo jeho funkcia je na báze duplikácie len daných, skúmaných RNA fragmentov.

Aktuálne vykonávané PCR testy počas tejto „pandémie“ detekujú za pomoci reverznej transkriptázy len RNA výlučky našich vlastných buniek a to od membránových vezikulov, takzvaných EXOZÓMOV, ktoré pred vyše 100 rokmi mylne alebo možno aj zámerne vtedajší vedci ako Robert Koch, Louis Pasteur a iní (ako aj objaviteľ Dmitri Ivanovsky) začali označovať ako VÍRUS (z latinčiny JED, OTRAVA, TOXÍN).

Exozómy

Rovnako aj antigénové testy RAT (Rapid Antigen Test) monitorujú len bielkovinové obaly týchto exozómov. Sú produkované takmer všetkými bunkami, nesúce rôzne molekuly. Obsahujú rôzne kombinácie proteínov RNA (to hlavne mRNA a miRNA). Slúžia najmä ako INFORMÁTORY / POPLAŠNÉ ZARIADENIA. Hrajú dôležitú úlohu v medzibunkovej komunikácii. V závislosti od pôvodu a okolností v organizme môžu mať aktivačné a/aj inhibičné účinky. Popritom sa zúčastňujú aj pri imunitnej regulácii ako aj tvorbe imunitnej pamäte a vyvolajú aktiváciu a zrenie T-lymfocytov, ktoré sa vyvíjajú v kostnej dreni. Tie môžu aktivovať iné bunky imunitného systému alebo sa priamo podieľať na zneškodňovaní patogénov (teda aj bakteriálnych mikrokolónií, ktoré sa vytvorili z dôvodu dlhodobého nosenia rúšok/respirátorov) .

Antigénový test

Na začiatku tejto takzvanej „pandémie“ (v prvých mesiacoch roku 2020) sa nevykonávalo žiadne testovanie, ani ohniskové, masové či celoplošné, pretože nebolo čím, a ani čo testovať alebo nájsť. Vtedy totiž ešte nebolo možné natrafiť na žiadne žiadané, početné a politikmi a odborníkmi vyhlasované „vírusové nálože“ = exozómy v ľuďoch. Chýbal dostatočný počet ľudí v populácii, ktorí by mali pomerne narušenú imunitu (náš obranný systém), ktorý v našom tele zabezpečuje okrem iného aj vnútornú komunikáciu na medzibunkovej úrovni vo forme tvorby exozómov, čo sú presne tie politikmi/vedcami ustavične spomínané „vírusové nálože“. Štátne hmotné rezervy nemali zámerne v zásobách takmer žiadne PCR testy (viď škandál so šéfom rezortu Kajetánom Kičurom) a antigénové testy boli úmyselne a plánovane vyvinuté až v druhom/treťom kvartáli 2020.

Ľudia na počiatku „pandémie“ (prvý kvartál 2020) ešte logicky nenosili dostatočne dlho rúška/respirátory. Populácia nebola dostatočne dlho vystavená strachom, depresiám a úzkostiam. Spoločnosť ešte nebola dostatočne deprimovaná a vystresovaná a preto boli nemocnice prázdne. Rovnako aj zimné mesiace už boli za nami, obdobie v ktorom je, ako je všeobecne známe, ľudský imunitný systém viac kompromitovaný rôznymi patogénmi z externého prostredia. Masové, celoplošné testovania na exozómy resp. pseudo-vírus malo zmysel spustiť až na jeseň, teda ku koncu roku 2020, kde je imunitný systém ľudí viac vystavený vonkajším patogénom z okolia. Zároveň až po mesiacoch neustáleho nosenia rúšok alebo respirátorov vznikali dostatočné bakteriálne nálože v horných dýchacích cestách, a po psychickej stránke začali byť ľudia už značne znechutení, vyľakaní, neistí či skľúčení.

Výskyt a rozšírenie takzvaných „agresívnejších mutácií vírusu“ je podporované a akcelerované aktuálne aj sprísnenou agendou ochrany zdravia a to za podpory odporúčaní, ba dokonca ojedinele aj príkazmi nosenia väčšieho počtu rúšok naraz alebo nutnosti nosenia menej priedušných respirátorov (bezventilových FFP2, KN95), čím sa zabezpečí ešte viac sťažené dýchanie ľuďom (viď vyššie Hypoxemia a Hypercapnia).

Dostupné a súčasne predávané respirátory sú k tomu navyše vyrábané zo syntetických netkaných polypropylénových mikrovlákien (PP - termoplastické polyméry vyrobené procesom Melt-Blown), obsahujú v sebe lepidlá, spojivá, antioxidanty, UV-stabilizátory a formaldehyd alebo anilín. Všetci výrobcovia na svete ich bez výnimky odporúčajú len na jednorazové a krátkodobé nosenie. Logicky to bude viesť s veľkou pravdepodobnosťou k ďalším početnejším „nákazám“ a ochoreniam.

AstraZeneca

Starostlivosť o naše zdravie je so skrytou zákernosťou iba predstieraná. Ide o sofistikované metódy ako napríklad, že niektoré značky vakcinačných látok, často spomínaná „AstraZeneca“, spôsobujú údajne nadmerné vedľajšie, i keď oficiálne nedokázané a popierané účinky. Určité šarže sa stiahnu z obehu alebo sa ich podávanie dočasne zastaví, čím sa v populácii klamlivo evokuje pocit „zodpovednej starostlivosti elít“ o naše zdravie a životy.

Sputnik V - tweet

Rovnako tak aj v prípade vakcíny „Sputnik V“, kde došlo k plánovane úmyselným „nedorozumeniam“ medzi vývojárom (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) a Európskou liekovou agentúrou EMA (European Medicines Agency) v procese núdzového schvaľovania danej vakcíny. Údajne bola žiadosť podaná na „nesprávnu“ organizáciu EMA, ktorá mala náhodne rovnakého menovca, teda skratku.

Stojí za povšimnutie, že obaja vývojári, teda Oxfordská univerzita v Anglicku (AstraZeneca) a Ruský inštitút Gamaleya (Sputnik V) spolupracujú už dlhšiu dobu nielen na vývoji toho istého typu vakcíny „Viral Vector“, teda rekombinantná vektorová DNA vakcína (Ad26), ale aj na možnosti kombinovania (zmiešanom podávaní) vakcín oboch značiek, pričom „Sputnik V“ používa v druhej dávke ako nosič adenovírus sérotyp 5 (Ad5). Jedná sa opäť len o cielene vyvolanú ilúziu výberu: Nie, zaočkovanie občanov verzus ich neočkovanie, ale akou značkou vakcinačnej látky sa dať zaočkovať.

Celá „pandémia“ je zorchestrovaná so zákerne vyvolaným, pedantne načasovaným a akcelerovaným pnutím v spoločnosti. Kľúčový výraz: „STRATÉGIA NAPÄTIA“ (Strategy of Tension). Stačilo len vopred plánovane dočasne oddialiť výrobu a dodávky vakcín, ktoré boli už pred rokmi vyvinuté (vývoj mRNA vakcín začal už pred vyše 20-imi rokmi), neustále predlžovať núdzový stav a lockdowny (aj zákazy večerného a nočného vychádzania) alebo praktizovať „nevyhnutné“ opatrenia a opakované testovanie sa.

Koaličná kríza

Svoju úlohu v tomto procese zohráva aj dlho vopred pripravované, zámerne plánované „mediálne divadielko“ zinscenovanej koaličnej krízy vlády, a nutnosti jej reštrukturalizácie vrátane rôznych rezignácií a demisií jej členov, alebo niektorých vybraných politikov a vedcov, hrajúcich sa na nekompetentných lídrov, ktorí navonok neboli a nie sú stále schopní efektívne manažovať „pandémiu“ a krajinu. K tomu patrí aj ich predstierané zlyhanie pri finančnej podpore firmám a podnikateľom, pri určovaní podmienok „oprávnených“ na pandemickú OČR-ku alebo nemocenskú PN-ku, či pri trasovaní „pozitívnych“ alebo prerozdeľovaní investícií a stimulov v prípade „plánu obnovy“ krajiny, atď.

„Experti a politici sa doteraz nevedia dohodnúť, čím liečiť chorých, zato presne vedia čím očkovať zdravých“.

Výrazne tomu „napomáha“ aj hraná, chabá alebo žiadna schopnosť zabezpečenia alternatívnych foriem liečenia reálnych symptómov „ochorenia“ COVID-19, či sa už jedná o dodávky rôznych medikamentov ako Ivermectin, Isoprinosine, Scabioral, Stromectol, Remdesivir, Hydroxychlorochín a iných, alebo liečby formou monoklonálnych protilátok ako Kasirivimab a Imdevimab. Dôležité bolo a je, aby čo najviac ľudí bolo postihnutých, ochorelo a trpelo hore uvedenými symptómami (aj tými psychosomatickými ako depresie, stres, strach, ...). A falošne evokovanou vzájomnou solidaritou dodržiavania opatrení nás dostanú napokon presne tam, kde nás potrebujú. Tak aby sme nakoniec o tú „ihlu“ dokonca prosili/žiadali. Celý čas ide a priori o to:

DOSTAŤ SA „TRÓJSKYM KOŇOM“ DO NAŠICH TIEL!

Reinkarnačná vakcína Znak šelmy

Dlhé roky pripravovaný, v nápade primitívny, no dokonalý plán so špirálovým efektom. Nikdy nešlo o nejaký „vírus“, a už vonkoncom nie o naše zdravie. Cieľom bolo a je naša vakcinácia/očkovanie, a to na dobrovoľnej báze. Kľúčový výraz: „ZNAK ŠELMY“ ( The Mark of The Beast).

Vakcinačný/očkovací armagedon

alebo najväčší triediaci proces v dejinách ľudstva

Stupňujúce sa pretláčanie agendy nutnosti vakcinácie/očkovania bude pre takmer každú ľudskú bytosť na tejto planéte jej „lakmusovým testom“. Separačným procesom prebehnú všetky ľudské bytosti ako napr. duševné, organické portály, klony, replikanti, pusté (duchom/spiritom neobsadené), atď.

Vakcína ako jed

Bill Gates a jeho žena Melinda, ktorí založili a prevádzkujú svoju nadáciu „Bill & Melinda Gates Foundation“ , investujú dlhodobo finančné prostriedky v desiatkach miliónov ročne do nasledovných farmaceutických spoločností a ich aktuálnych vakcín / očkovacích látok:

 1. Pfizer-BioNTech
 2. Moderna
 3. AstraZeneca
 4. CureVac
 5. Johnson & Johnson
 6. Novavax

Na TED konferencii v USA z roku 2010, bývalý hlavný majiteľ Microsoftu, multi-miliardár Bill Gates, ktorý daroval stovky miliónov dolárov na nové očkovacie programy, hovoril o emisiách CO2 a ich účinku na zmenu podnebia. Predstavil vzorec na výpočet emisií kysličníku uhličitého:

CO2 = P x S x E x C, pričom dané premenné znamenajú:

P = People = Počet obyvateľov
S = Services per person = množstvo Služieb na jedného obyvateľa
E = Energy per service = množstvo Energie na jednu službu
C = CO2 per energy unit = množstvo CO2 na jednu jednotku energie

Potom dodal, že na to, aby sa CO2 priblížilo nule, „tak sa zrejme jedno z týchto čísel musí poriadne priblížiť nule.“ Následne Bill Gates začal popisovať, ako možno prvé číslo (P = Počet obyvateľov) znížiť.

Citujem: „Na svete je teraz 6,8 miliardy ľudí (stav z roku 2010)… čo porastie až na zhruba 9 miliárd. Ak sa nám podarí VYVINÚŤ NOVÉ VAKCÍNY, zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby, možno by sme mohli to číslo ZNÍŽIŤ tak o 10 až 15%.“

Znečistenie

Vakcíny boli vyvinuté a sú použité proti „vírusu“. Tým vírusom sme MY ĽUDIA (viď film MATRIX z roku 1999), pretože sme našu planétu, jej faunu a flóru úplne zdevastovali a dostali ju našim správaním do disharmónie a nerovnováhy. Vykynožujeme pre „naše“ potreby nespočetné množstvo živočíšnych druhov na súši a v našich vodách (oceánoch, moriach, jazerách, riekach), geneticky modifikujeme pre „naše“ potreby rôzne rastliny a tým aj naše (p)otraviny (GMO - Genetically Modified Organism), upravujeme pre „naše“ potreby celé pozemky a krajiny (aglomerácia), likvidujeme veľkoplošne pre „naše“ potreby zalesnené plochy aby sme na nich následne pestovali rôzne monokultúry, udržujeme pre „naše“ potreby rôzne zvieracie, „hospodárske“ druhy v neprimeraných, neľudských podmienkach, produkujeme pre „naše“ potreby neskutočné haldy odpadov, vrátane množstva nerecyklovateľných, vysoko toxických a rádioaktívnych, atď. Nemôžeme takto neohľaduplne konať naďalej. Zaplatíme veľmi vysokú cenu za „naše“ spôsoby doterajšieho žitia na planéte.

Igor Matovič

Vakcinácia ako cesta ku slobode a k návratu do normálu

Igor Matovič / 1973 – ???
Vladimír Krčméry

Vakcína je sloboda, po ktorej všetci tak túžime

Vladimír Krčméry / 1960 – ???
Marek Hamšík

Vakcína je víťazstvo nad zákerným súperom

Marek Hamšík / 1987 – ???
Adela Vinczeová (Banášová)

Vakcína je riešenie

Adela Vinczeová (Banášová) / 1980 – ???

Ľudia sa budú môcť DOBROVOĽNE rozhodnúť pre pohodlnú, kratšiu cestu „KU SLOBODE“, a to formou

REINKARNAČNEJ“ INJEKCIE = VAKCÍNY

...no pravdu sa najskôr už nikdy nedozvedia a ani to, čo ich skutočný a náhly „odchod“ z tohto sveta spôsobilo. Ich „odchod“ bude s veľkou pravdepodobnosťou oddialený s určitou latenciou aby bolo v populácii zabezpečené ďalšie početné dobrovoľné očkovanie sa. Úmrtia môžu byť odôvodnené napríklad novou, ešte agresívnejšou pseudo-mutáciou alebo úplne novou vlnou, tentokrát už veľmi reálnej pandémie, napr. verziou „COVID-21“, spôsobenou priamymi následkami predchádzajúcej vakcinácie a so symptómami, ktoré nebudú primárne vrhať svetlo na samotné očkovanie a dávať ho do kauzálneho súvisu. Opäť perfídny zámer so špirálovo rastúcim účinkom počas pokračujúcej vakcinácie s cieľom uspokojujúcej depopulácie na zemi. (3G - Global Genetic Genocide)

Reinkarnačné centrá

„REINKARNAČNÉ“ CENTRÁ = „VYKÚPENIE“ SA Z ILÚZIE BEZMOCNOSTI

Preto je aktuálne informačné pole v médiách už pripravované na možnú nefunkčnosť aktuálne podávaných vakcín na prichádzajúce, nové, neexistujúce „mutácie“. Náhodou nie je ani, že na post ministra zdravotníctva bol vymenovaný (rozkazom povolaný) brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, ktorý je aj hlavným lekárom Ozbrojených síl a veliteľom Vojenského zdravotníctva SR. Bude to totiž kľúčová pozícia v nasledujúcej dobe na riadenie pokračujúcej masovej vakcinácie obyvateľstva a následnej „novej pandémie“ a genocídy populácie ľudí, ktorá bude zrejme „odštartovaná“ ešte v priebehu roka 2021. Za pomoci vojenskej štruktúry velenia a logistickej spôsobilosti armády bude totiž tento „armagedon“ najkvalifikovanejšie riešiteľný.

Návrat k „starému životu“ bude podmienený preukázaným očkovaním sa. Medzinárodný digitálny vakcinačný zelený preukaz (COVID PAS) bude vstupenkou pre akékoľvek formy rekreácií, dovoleniek, cestovania, „starého“ spoločenského života atď.

Do príchodu letných mesiacov a dovolenkového obdobia v roku 2021 dôjde pravdepodobne k poslednému, opätovnému "otvoreniu krajiny" formou uvoľňovania početných doterajších obmedzení, čím bude umožnený zaočkovaným návrat do starého, "normálneho života". Opäť si budú môcť krátkodobo "užívať" všetky "výdobytky" tohto skazeného a zlyhaného systému. Môžu zase v plnej miere zarábať a utrácať svoje, často neobľúbenou a nezmyselnou prácou získané peniažky, konzumovať, nakupovať, cestovať, bezstarostne sa zabávať a oslavovať. Bude to ale ich POSLEDNÁ "ŽÚRKA NA TITANICU". Kapela bude hrať až do samého konca..., ako keby sa vlastne vo svete, resp. na potápajúcej sa lodi nič nedialo.

Pre tie duše, ktoré si budú priať „návrat do normálu“, teda do starých čias, zvykov, návykov, a spôsobu života, ktorý bol deštrukčný nie len pre väčšinu ľudstva ale najmä pre planétu ZEM, na ktorej nám bolo umožnené žiť... tieto duše si budú môcť slobodne zvoliť skrátenú cestu vakcínou do svojej reinkarnácie.

Rozhodnutie stále je a aj bude na každom jednom z nás. Získali sme jedinečnú príležitosť skutočnej voľby a výberu ciest, nie len ich ilúzií (Maya), ktoré nám pravekí hadí a reptiloidní „bohovia“ (Anunnaki, Draconians a pod.) a ich pozemské, z časti hybridné elity „starého sveta“ tisíce rokov úspešne a klamlivo ponúkali. Slobodne sa bude môcť každá bytosť rozhodnúť, ako tento skazený a prehnitý matrix, v ktorom sme doposiaľ žili, opustí:


REINKARNÁCIA


KATARZIA

Ľudia, ktorí budú schopní prejsť cez svoj vlastný tieň a úprimne ochotní a odvážni zvoliť si tú „náročnejšiu“ cestu = NEDAŤ SA OČKOVAŤ, prejsť si po apokalypse a „veľkom resete“ procesom katarzie, získajú príležitosť participácie v budovaní novej, uvedomelej a humánnejšej spoločnosti.

„CESTOVNÝ PLÁN“ NADCHÁDZAJÚCICH GLOBÁLNYCH PROCESOV:

 1. VAKCINÁCIA (sofistikovanými biologickými RNA/DNA zbraňami)
 2. GENOCÍDA (šiesty(6.) hromadný zánik značnej časti populácie)
 3. APOKALYPSA (armagedon/súdny deň podľa biblického proroctva)
 4. VEĽKÝ RESET („GREAT RESET“ podľa AGENDY 21, 2030 a NWO)
 5. KATARZIA (očistný proces pre zvyšné ľudské bytosti na planéte)
 6. REŠTART (nový začiatok pre ľudstvo na zemi, „NEW MANKIND“)
Johann Wolfgang von Goethe

Jedného dňa zaklopal na dvere strach. Odvaha šla a otvorila. No za dverami nikto nebol.

Johann Wolfgang von Goethe / 1749 – 1832

Sprevádzajúcou súčasťou depopulačnej agendy je aj proces „VEĽKÉHO RESETU“ (GREAT RESET), ktorého cieľom je pozastavenie a úplný kolaps globálneho finančného a ekonomického systému podľa plánov AGENDA 21, AGENDA 2030 a NWO (New World Order). Následný očistný proces bude veľmi bolestivý, potrebujeme sa nevyhnutne stretnúť s našimi najzákladnejšími a najhlbšími strachmi (smrť, zdravie, strata ilúzie istôt a iné), ktoré si nejeden z nás v sebe hromadí, odmieta a/alebo potláča. Naše, z týchto strachov vyplývajúce, „emočné kompasy“ boli a sú úplne vychýlené. Aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia je tiež len ďalšou formu úteku pred týmito strachmi a tým samými sebou.

Tieto „balasty“ alebo „nánosy“ nás erodujú zvnútra a pustošia naše duše. Formou pozorovania, analýzy a spracovania (nie potláčania a ignorácie) našich strachov a emócií budeme môcť budovať postupne iný, a najmä pre nás, príjemnejší svet. Kľúčový výraz: „MANAŽMENT EMOCIÍ“.

„Každé, duševnými bytosťami prežívané nepohodlia, zármutky, strachy či bolesti sú následkom odchýlenia sa od nimi predurčenej (naprogramovanej) cesty životom. Avšak spirituálne bytosti si tieto skúsenosti volia dobrovoľne a vedome ako súčasť poznania“
(Peter Kuttner / 1975 – ???)

Nemalá časť bytostí, z nedostatku odhodlania na sebe v tomto smere pracovať, opustí pravdepodobne tento svet... je to ale nevyhnutné. Týmto prebehne reštart a vznik novej generácie ľudskej, viac uvedomelej populácie na Zemi (NEW MANKIND). Poznanie pravdy nebude pre každého v týchto dobách prechodu paradigiem. Ak budete mať dostatok síl a odvahy, môžeme ísť touto cestou spoločne. Ide o ďaleko viac ako si v tomto momente dokážeme predstaviť... ide o záchranu planéty a nás, ľudskej rasy. Nejde to inak. Je to náš...

Biblický očistec

Očistec

Epilóg k manifestu

alebo počiatok nového sveta

Zmysel nášho života nenájdeme v súčasných reflexiách okolitého, starého sveta / matrixu, ktorý sa nemilosrdne rúca a kto z nás na ňom lipne, zničí sa spolu s ním. Toto obdobie nás bez okolkov bude konfrontovať s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Prinúti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Bude nás to smerovať k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení.

Schopnosť rozpoznávať ilúzie (Maya) bude prejavom zrelosti našej duše, čo je priamo úmerné so schopnosťou jasnozrivosti a schopnosťou odosobnenia sa od rôznych naprogramovaných vzorcov a prejavov našich osobností. Naše osobné, „vnútorné upratovanie“ nás bude môcť navigovať pri ozdravení nášho myslenia i našich morálnych hodnôt.

TELO = AVATAR
(hardware)

DUŠA = SOUL
(software)

DUCH = SPIRIT
(user)

Verím tomu, že sa my, a tým pádom aj veci okolo nás, začnú premieňať pre vyššie dobro. Bude to nevyhnutné. A cítim, že to, čo sme doposiaľ robili, ako sme žili, už bolo neudržateľné. Som o tom presvedčený, že vstupujeme do niečoho významnejšieho.

Myslím si, že sa postupne bude rodiť nový, lepší svet. Jediná cesta ako to vedieť naisto, jediná cesta ako vedieť čo príde, je ponoriť sa do svojho vnútra, do svojej duše. Tam môžeme nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty. Postupne sa nám odhaľujú črty nového, krajšieho sveta, možno aj „rajskej záhrady“, ktorú si budeme môcť spoločným úsilím znovu vytvoriť.

Na záver by som chcel ešte dodať, že som pokojne a vedome uzavrel „svoj mier“ so „starým svetom“. Tento manifest zapôsobil ako „búracie kladivo“ na môj „domček z kariet“, ktorý som si celý život budoval. Uvidíme sa na „druhom brehu“.

Česť a silu praje všetkým dušiam na ich ďalšej ceste „životom“ Peter Kuttner, alias Kuťko.

Veľké prebudenie

Appendix k manifestu

dokumentácie a iné

 1. ZEITGEIST (2007)

  Obsah: Film bol vytvorený so zámerom nasmerovať ľudí k tomu, aby na svet začali pozerať viac kritickým pohľadom, a aby sa zamysleli nad skutočným významom niektorých vecí, ktoré sú dnes širokou verejnosťou považované za neotrasiteľnú pravdu. Tvorca tohto dokumentu si vzal na paškál význam kresťanstva, útoky na budovy WTC (World Trade Center) z 11. septembra 2001 a veľké finančné korporácie, ktoré sa údajne snažia prevziať vládu nad svetom.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA


 2. ZEITGEIST: ADDENDUM (2008)

  Obsah: Voľné pokračovanie prvého dielu „Zeitgeist“, v ktorom sa tvorcovia už nesnažia nikoho o ničom presviedčať, ale iba chcú týmto filmom informovať čo najširšiu verejnosť. Film poukazuje na to, že náš súčasný životný štýl (založený na peniazoch) je len veľký podvod na celé ľudstvo, v ďalšej časti rozoberá vykorisťovania a ovládanie krajín medzinárodnými korporáciami, a vyúsťuje predložením návrhov na zlepšenie života, spoločnosti a sveta vo všeobecnosti.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA


 3. ZEITGEIST: MOVING FORWARD (2011)

  Obsah: Tretia časť z dokumentárnej série „Zeitgeist“ opäť poskytuje kritický pohľad na spoločnosť dnešnej doby. Tentoraz sa zaoberá témami ako neudržateľnosť peňažnej a trhovej ekonomiky, neefektívneho využívania zdrojov vedúceho k poškodzovaniu zdravia ľudí i planéty a tým, do akej miery sme ovplyvnení okolím oproti genetickej výbave. Riešenie ktoré tu je naznačené, stojí na čo najefektívnejšom, udržateľnom využívaní energetických zdrojov a zabezpečení čo najväčšieho blahobytu pre všetkých ľudí, bez priepastných rozdielov a nerovností medzi spoločnosťou (ľudí), na ktorých je systém založený v dnešnej dobe.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA


 4. BARAKA (1992)

  Obsah: Umelecky ladený "dokument z ciest" a súčasne osobitou meditáciou nad životom všetkých obyvateľov našej planéty. Filmové zábery zachytávajú tvár Zeme v jej neobyčajné rôznorodosti. Po počiatočných scénach opíc pri horských prameňov, cez náboženské obrady, ľudské konanie aj nedotknutú prírodu v rôznych kútoch sveta. Vo veľkolepom príbehu obrazov vystupujú aj egyptské pyramídy a nacistické koncentračné tábory v Poľsku. Nakoniec prichádza kriticky ladený pohľad na zautomatizovanú západnú civilizáciu: anonymné "rieky" áut a ľudí na amerických uliciach, či v japonskom metre sú porovnávané s pohybom a triedením kurčiat na dopravných pásoch v hydinárňach.

  Réžia: Ron Fricke
  Krajina: USA


 5. SAMSARA (2011)

  Obsah: Tvorcovia sa v tomto filme snažia zachytiť prchavé okamihy, ktoré utvárajú náš život. Film, ktorý vznikal cez päť rokov v dvadsiatich piatich krajinách navádza diváka na posvätné miesta, do postihnutých oblastí, priemyselných zón a miest prírodných zázrakov. Film Samsara (význam slova: "večne sa otáčajúce koleso života“) sa vzdáva akýchkoľvek dialógov a opisných textov a tým úplne rozvracia divákom možné očakávania tradičného dokumentárneho filmu. Namiesto toho podnecuje myšlienkové interpretácie obrazov a hudby.

  Réžia: Ron Fricke
  Krajina: USA


 6. ABOVE MAJESTIC (2018)

  Obsah: Dokumentárny film s pohľadom na pôvod, históriu a konšpiráciu za zoskupením "Majestic 12" - tajnej skupiny korporátnych a vojenských elít, ktoré dostali za úlohu vykonať reverzné inžinierstvo mimozemských technológií.

  Réžia: Roger R. Richards
  Krajina: USA


 7. COSMIC SECRET (2019)

  Obsah: Dokumentácia, ktorá kladie tri zásadné otázky a pokúša sa ne hľadať odpovede. 1. Kto sme? Zverejňovanie našej kozmickej histórie. 2. Prečo sme tu? Odhalenie veľkého experimentu. 3. Aký je náš osud? Apokalypsa a veľké odhalenie.

  Réžia: Roger R. Richards a Corey Goode
  Krajina: USA


 8. HOME (2009)

  Obsah: Dokumentárny projekt o planéte Zem. Cesta po 50 krajinách sveta je ódou na krásy a jemnú harmóniu našej planéty. S optimistickým prístupom a aktuálnymi témami sa film zameriava na vzrastajúce povedomie verejnosti o súčasných sociálnych problémoch a problémoch životného prostredia. Film poskytuje konkrétny pohľad na problémy, ktorým musí naša planéta čeliť: globálne otepľovanie, rúbanie dažďových pralesov, strata biodiverzity a ubúdanie prírodných zdrojov.

  Réžia: Yann Arthus-Bertrand
  Krajina: Francúzsko


 9. DOMINION (2018)

  Obsah: Tento dokument bez milosti odhaľuje rôzne spôsoby využívania a zneužívania zvierat predovšetkým v mäsovom, mliečnom, vaječnom, textilnom a zábavnom priemysle. Dokument bol natočený v Austrálii a kombinuje doteraz nevídané zábery zo skrytých kamier a drónov. Ukazuje ako je celé toto desivé impérium založené na tajnostiach, ako aj jednotlivé príbehy jeho obetí. UPOZORNENIE: tento film obsahuje veľmi drastické zábery týrania a zabíjania zvierat.

  Réžia: Chris Delforce
  Krajina: Austrália


 10. TERRA (2015)

  Obsah: Hlavnou témou dokumentu je história ľudstva v pozadí života na Zemi. Príbeh opisuje, akým spôsobom prví ľudia vnímali život okolo seba a ako sa v priebehu tisícov rokov ich prístup menil, až dospel k súčasnému stavu hraničiacemu s nevedomosťou. Ako by sme sa mali pozerať na život okolo nás? To je hlavná otázka, ktorú si film kladie. Pri hľadaní odpovede ukazuje rozhodujúcu úlohu v spôsobe pohľadu človeka na prírodu, ktorý formoval celú jeho históriu a stále ešte môže ovplyvniť svoj osud na tejto planéte.

  Réžia: Yann Arthus-Bertrand a Michael Pitiot
  Krajina: Francúzsko


 11. FOOD, INC. (2008)

  Obsah: Dokumentárny film dáva presvedčivý a depresívny pohľad na veľkopodnikanie vo výrobe potravín. K tomu popisuje aj ich „nechutnú“ cestu z polí a stajní k spotrebiteľovi, a zároveň skúma ekonomický reťazec, v ktorom následky zdanlivo lacného jedla (keď hamburger stojí menej než brokolica) znáša celý zdravotný a sociálny systém.

  Réžia: Robert Kenner
  Krajina: USA


 12. COWSPIRACY (2014)

  Obsah: V dokumentácii sa kladie opodstatnená otázka: Prečo veľké svetové organizácie na ochranu životného prostredia mlčia o najväčšej ekologickej hrozbe súčasnosti? Podľa OSN je najvýznamnejším znečisťovateľom planéty a zároveň najväčším zdrojom skleníkových plynov živočíšna výroba, teda produkcia mäsa, mlieka a vajec. Nikto o tom však nehovorí. Film ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia veľkých organizácií ako Greenpeace a kladie im veľmi nepríjemnú otázku: Čo, alebo kto im bráni hovoriť pravdu?

  Réžia: Kip Andersen a Keegan Kuhn
  Krajina: USA


 13. SEASPIRACY (2021)

  Obsah: Tento film predstavuje dopady človeka na morský život, ako sú napríklad ním produkované plastové odpady, fantómové (stratené) rybárske siete a jeho nadmerný rybolov po celom svete. Zároveň poukazuje, že komerčný rybolov je hlavnou hnacou silou ničenia morských ekosystémov. V dokumente sa kritizuje niekoľko organizácií na ochranu morí, vrátane inštitútu „Earth Island Institute“ ako aj ich falošné úsilie pri tomto „boji“. Zároveň obviňuje tieto iniciatívy z krytia dopadov rybolovu na životné prostredie a korupcie v rybárskom priemysle.

  Réžia: Ali Tabrizi
  Krajina: USA


 14. ŠTYRI DOHODY (rečník: Jaroslav Dušek)

  Obsah: V knihe o Štyroch dohodách odhaľuje autor zdroj obmedzujúcich názorov, ktoré nás pripravujú o radosť a vedú k zbytočnému utrpeniu. Kniha sa populárnou formou zaoberá podobným témam ako Transakčná analýza v psychológii. Prvé dve dohody (1. nehrešte slovom a 2. neberte si nič osobne) sa venujú materiálnemu, sociálnemu a individuálnemu programovaniu, teda prejavom závislosti, ktoré vo svojej práci opísal Eric Berne. Tretia a štvrtá dohoda pracujú už s prejavmi nezávislosti, ktorými sú poznanie (3. nevytvárajte si žiadne domnienky), spontánnosť (4. vždy robte všetko, ako najlepšie viete) a dôverné vzťahy.

  Autor: Miguel Ángel Ruiz, Jose Ruiz
  Krajina: Mexiko


 15. PIATA DOHODA (rečník: Petr Pelzer)

  Obsah: Dodatok ku knihe „Štyri dohody“, čím autor ponúka nový pohľad na tieto „zmluvy“. Štyri dohody, založené na starej toltéckej múdrosti, nám pomohli prelomiť naše obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich názormi, ktoré nám prinášajú osobnú slobodu, šťastie a lásku. Výsledkom praktizovania Piatej dohody je úplné prijatie seba samého takých, akí sme, a úplné prijatie všetkých ostatných ľudí takých, akí sú. Piata dohoda chce priniesť ľuďom na celom svete slobodu byť sami sebou.

  Autor: Miguel Ángel Ruiz, Jose Ruiz
  Krajina: Mexiko


 16. JAROSLAV DUŠEK – DUCH DOBY (2021)

  Obsah: Súhrnný zostrih z besedy so známym českým filmovým a divadelným hercom Jaroslavom Dušekom, ktorý si kladie nielen otázky k súčasnému „duchu doby“, ale aj slobodne vyjadruje svoj názor k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa prebiehajúcej „pandémie“, správaniu sa ľudí voči sebe a s tým spojenými dopadmi na neho a blízke okolie.

  Moderátor: Eliška Cetkovská
  Krajina: Česko


 17. FUTURE MY LOVE (2012)

  Obsah: Autorka a režisérka v tejto dokumentácii prezentuje dizajn ako zastrešujúci pojem pre myslenie uprené smerom do budúcnosti. Predstavuje v ňom amerického multidisciplinárneho vedca Jacquea Fresco, ktorý bol filozofom, sociológom, architektom, dizajnérom, sociálnym inžinierom, pedagógom a futurológom. Počas jeho 101-ročného života sa Jacque Fresco usiloval vstúpiť do vedomia ľudí svojou snahou o racionálne využitie všetkých dostupných vedeckých, psychologických a sociologických poznatkov pre lepšiu budúcnosť celého ľudstva, ochranu planéty a jej prírody, ktorú skoncentroval vo svojom „Projekte Venuša“ (The Venus Project). Autorka s ním vstupuje do pomyselného dialógu v štylizovanom porovnávaní a skúmaní milostného vzťahu ako miniatúrneho modelu ľudskej spoločnosti.

  Réžia: Maja Borg
  Krajina: Švédsko, Veľká Británia


 18. MODEL CITIZEN (2020)

  Obsah: Krátky animovaný film založený na životnom cykle občana (rodiny) malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Zameriava sa nato, ako sú deťom od narodenia úspešne vymývané mozgy, aby boli neskoršie ako dospelí, indoktrinovaní k poslušnosti, vernosti a lojalite voči systému.

  Kto je to "UKÁŽKOVÝ OBČAN"? Je ním produktívny otec, je ním starostlivá matka. A to všetko v prospech poctivého mladého chlapca, alebo dievčaťa. "Ukážkového" dieťaťa, vychovaného "ukážkovou" rodinou aby sa samo stalo "ukážkovým občanom". Mnohí z nás v reálnom svete považujú tieto preludy za jedinú možnú skutočnosť a žijú si v nej i naďalej ako námesační, „praví UKÁŽKOVÍ OBČANIA“.

  Autor: David James Armsby
  Krajina: Veľká Británia


 19. OMELETO: THE BOX (2019)

  Obsah: Krátka animácia je surrealistickou alegóriou o "pôžitkoch" života a rizikách nesúladu so „statusom quo“. O bytí jednotlivcom a nie stádovým hráčom a o posúvaní "prekážok" na novú úroveň vedomia. V podivnej, tmavej krabici žije skupina starších, dospelých humanoidných tvorov, ktorí majú namiesto nôh korene. Väčšina z týchto tvorov je ponorená do katatonického spánku, pričom si nie je vedomá ničoho mimo svojho hermetického, uzavretého svetonázoru.

  Avšak jeden z nich vyčnieva z davu, obdarený uvedomením. Mladé a rastúce stvorenie začína prežívať radostné rozruchy, bojuje však zároveň s rozhorčením a nesúhlasom u ostatných spoluobyvateľov. Časom sa „mladík“ začína stále viac brániť, hľadajúc cestu mimo krabice, narazí však na svoj zatiaľ najväčší odpor v živote. „Mladík“ je opakovane zrazený k zemi a konfrontovaný s pravidlami samotnej krabice, ktoré udržujú jej obyvateľov poslušných a v tme.

  Autor: Dusan Kastelic
  Krajina: Slovinsko


 20. I, PET GOAT (2012)

  Obsah: Krátky animovaný film opisuje stav nášho sveta na príkladných ukážkach politiky USA, ich vojny proti teroru a snahy o globálnu dominanciu. Názov filmu je úmyselne volený ako odkaz na školskú knižku "The Pet Goat", ktorú čítal 11. Septembra 2001 prezident Bush deťom v základnej škole „Emma Booker School“ v Sarasote na Floride počas útokov na WTC v New York-u. Film je plný silných a kryptických, ezoterických symbolík. Aj keď film nemá dialóg, každá scéna rozpráva kus príbehu, ktorý pokrýva oblasti svetovej histórie, politiky, vojny, okultizmu a duchovna. Tento film lyrickým spôsobom skúma „oheň pravdy v srdci utrpenia“.

  Autor: Louis Lefebvre, Heliofant
  Krajina: Kanada


 21. IN-SHADOW: A MODERN ODYSSEY (2017)

  Obsah: Krátky animovaný film o stave našej spoločnosti a o aktuálnom ZEITGEIST-e (duchu doby). Vizionárska cesta fragmentovaným a nevedomým tieňom moderného sveta, ktorý sa nachádza práve vo finálnom rozklade. Zmysel nášho života nenájdeme v súčasných reflexiách okolitého, starého sveta / matrixu, ktorý sa nemilosrdne rúca a kto z nás na ňom lipne, zničí sa spolu s ním.

  Toto obdobie nás bez okolkov bude konfrontovať s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Prinúti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Bude nás to smerovať k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení. Jediná cesta ako vedieť čo príde, je ponoriť sa do svojho vnútra, do svojej duše. Tam môžeme nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty.

  Autor: Lubomir Arsov
  Krajina: Kanada